Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde

     Tisztelt Szülők!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Óvodába a 2020/2021-es nevelési évben a 2017. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező! A 2017. augusztus 31. után született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg az alábbiak szerint:

  • a kötelező felvételt biztosító óvodák az Önkormányzattól kapják meg a körzetükben lakóhellyel rendelkező gyermekek beiratkozáshoz szükséges adatokat,
  • az adatok alapján az óvoda 2020. április 21. napjáig hivatalból felveszi a gyermekeket a nevelési intézménybe és erről a szülőt külön határozattal értesíti,
  • a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

A rendhagyó felvételi eljárás gördülékenysége érdekében kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az oldal alján elérhető adatlapot szíveskedjenek kitöltve a nyekiovi@nyekladhaza.hu e-mail címre megküldeni 2020. április 15. napjáig.

A jelentkezési lap innen is letölthető.

 

Tisztelt Szülők!

Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a „A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó bölcsődei igényfelmérés” tárgyú ügyben alábbi határozatot hozta:

  1. Dargay Attila Gyermekvarázs Bölcsődébe - a 2020/2021 nevelési évre történő - igényfelmérés időpontját 2020. április 17. napjáig határozom meg.
  2. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első bölcsődei nevelési napján kerüljön sor.

Határidő: 2020. április 17.

Felelős: aljegyző, intézményvezető

A rendhagyó felvételi eljárás gördülékenysége érdekében kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az oldal alján elérhető felvételi adatlapot szíveskedjenek kitöltve a nyekiovi@nyekladhaza.hu e-mail címre megküldeni 2020. április 17. napjáig.

A jelentkezési lap innen is letölthető.

Szeretnénk kérni, a Tisztelt Szülőket hogy a jelentkezést a megadott időpont betartásával tegyék meg. Az intézmény vezetése emailben és telefonon szívesen válaszol felmerülő kérdéseikre.

Nyékládháza, 2020. március 31.

 

Tóth Balázs sk. polgármester

Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyző távollétében: dr. Marcinkó Eszter sk. aljegyzőDargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde

3433 Nyékládháza, Mátyás Király utca 2.
Telefon: 06(46) 391-264
Email: nyekiovi(kukac)nyekladhaza.hu
Niytva tartás: H-P 06:00-17:00

Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti tagintézménye
3433 Nyékládháza, Munkácsy út 2.
Niytva tartás: H-P 06:00-17:00
Telefon: 06(46) 391-707

Dargay Attila Gyermekvarázs Bölcsőde
3433 Nyékládháza, Mátyás király út 4.
Tel: 0646/650-534
0630/505-2124
Nyitva tartás: H-P 06:00-17:00

Gálné Vasvenszki Judit
intézményvezető
 
Körhegyiné Papp Adrienn Rita
Óvodavezető helyettes


2020-05-25 10:27


Vissza