Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde

     Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező! A 2018. augusztus 31. után született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2021/2022. nevelési, illetve tanévreévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg az alábbiak szerint:

-        Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével- beosztást készít a 2021/2022.nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

 

-        Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Az óvodai beiratkozás 2021. április 22. napján a veszélyhelyzetre való tekintettel online formában történik.

A rendhagyó  felvételi eljárás gördülékenysége érdekében kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az alábbi linken wwww.nyekladhaza.hu/ Intézmények/ Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde felületén elérhető adatlapot szíveskedjenek kitöltve a nyekiovi@nyekladhaza.hu e-mailcímre megküldeni 2021. április 22.  napjáig.

 

 

Tisztelt Szülők!

Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. § (4) bekezdése alapján  a „A 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó bölcsődei igényfelméréstárgyú ügyben alábbi határozatot hozta:

1.Dargay Attila Gyermekvarázs Bölcsődébe - a 2021/2022. nevelési évre történő -igényfelmérés időpontját

2021. április 20. napjáig határozom meg.

2.A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első bölcsődei nevelési napján kerüljön sor.

 

Határidő: 2021. április 20.

Felelős: aljegyző, intézményvezető

A rendhagyó  felvételi eljárás gördülékenysége érdekében kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az alábbi linken wwww.nyekladhaza.hu/ Intézmények/ Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde felületén elérhető felvételi adatlapot szíveskedjenek kitöltve a nyekiovi@nyekladhaza.hu e-mailcímre megküldeni 2021. április 20. napjáig.

Szeretnénk kérni, a Tisztelt Szülőkethogy a jelentkezést a megadott időpont betartásával tegyék meg. Az intézmény vezetése emailben és telefonon szívesen válaszol felmerülő kérdéseikre.

 

Nyékládháza, 2021. március 16.

 

 

 

 

Tóth Balázs   sk.       Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyző távollétében:

 

polgármester                                     dr. Marcinkó Esztersk.

aljegyző

 Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde

3433 Nyékládháza, Mátyás Király utca 2.
Telefon: 06(46) 391-264
Email: nyekiovi(kukac)nyekladhaza.hu
Niytva tartás: H-P 06:00-17:00

Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti tagintézménye
3433 Nyékládháza, Munkácsy út 2.
Niytva tartás: H-P 06:00-17:00
Telefon: 06-30-080-16-39

Dargay Attila Gyermekvarázs Bölcsőde
3433 Nyékládháza, Mátyás király út 4.
Tel: 0646/650-534
0630/505-2124
Nyitva tartás: H-P 06:00-17:00

Gálné Vasvenszki Judit
intézményvezető
 
Körhegyiné Papp Adrienn Rita
Óvodavezető helyettes


2021-11-05 09:07


Vissza