Rendeletek


 Hatály Rendeletek
1991.08.01 - 2022.11.14 6/1991. (VII.30.) A közterület-használat engedélyezéséről
1991.02.26 7/1991. (II.26.) A VÁROS CÍMERÉRŐL

1995.05.30 9/1995. (V.30.) a belső égésű motorral működő vízijárművek közlekedéséről
2001.06.27 8/2001. (VI.26.) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
2004.07.01 - 2020.06.16 11/2004. (VIII.01.) a helyi közművelődésről
2005.04.29 6/2005. (IV.29.) a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
2008.04.01 7/2008. (III.26.) az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről
2009.01.01 17/2008. (XII.18.) a víziközműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjaira
2011.10.01 22/2011. (IX.27.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
2012.03.01 8/2012. (III.01.) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről